AMZ Consulting Anna Zielinska

Biznesplany

Firma AMZ Consulting oferuje Klientom opracowanie profesjonalnego biznesplanu, zgodnego ze standardami wymaganymi przez organizacje finansujące oraz banki, zawierającego m.in. następujące elementy:

- Charakterystyka przedsięwzięcia
- Analiza otoczenia
- Analiza SWOT
- Analiza zdolności konkurencyjnych
- Plan wdrożenia inwestycji
- Analiza ekonomiczno-finansowa
- Analiza wskaźnikowa
- Analiza wrażliwości
- Analiza ryzyk

 

Co to jest biznesplan?

Co powinien zawierać profesjonalny biznesplan?