AMZ Consulting Anna Zielinska

AMZ Consulting

Wiodącą dziedziną działalności firmy AMZ Consulting jest Ochrona środowiska.

Oferujemy Klientowi:
- Dobór technologii
- Doradztwo w wycenie inwestycji
- Pozyskiwanie środków unijnych

Dobór technologii
Firma AMZ Consulting, przy współpracy z renomowanymi firmami inżynierskimi proponuje Klientom możliwość dostosowania właściwych rozwiązań technologicznych i inżynierskich do indywidualnych potrzeb związanych z ochroną środowiska, w szczególności w zakresie:
- oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych oraz gospodarki osadowej
- utylizacji odpadów komunalnych i przemysłowych, w tym także niebezpiecznych

Firma wykonuje opracowania studialne w powyższym zakresie, na zlecenie Klienta.

Doradztwo w wycenie inwestycji
Firma AMZ Consulting, przy współpracy z renomowanymi firmami inżynierskimi proponuje Klientom możliwość dokonania wyceny nakładów inwestycyjnych planowanej inwestycji związanej z ochroną środowiska, w zakresie:
- oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych oraz gospodarki osadowej
- utylizacji odpadów komunalnych i przemysłowych, w tym także niebezpiecznych

Pozyskiwanie środków unijnych
Firma AMZ Consulting, przy współpracy z renomowanymi firmami inżynierskimi proponuje Klientom pomoc w pozyskiwaniu środków UE na inwestycje w ochronie środowiska, w zakresie:
- opracowania Studium Wykonalności i Wniosku o dofinansowanie inwestycji z
Funduszu Spójności UE
- pomoc w zgromadzeniu kompletu niezbędnych materiałów do Studium Wykonalności i Wniosku o dofinansowanie

Mamy doświadczenie dot. procedur pozyskiwania środków unijnych dla projektów dużych ( powyżej 25 mln euro) i małych ( mniejszych niż 25 mln euro).

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z naszymi Referencjami.

 

Na życzenie klienta przygotowujemy umowy handlowe w obrocie krajowym i międzynarodowym

Firma AMZ Consulting oferuje także tłumaczenia tekstów technicznych i handlowych (jęz. niemiecki, angielski i rosyjski).

Współpraca z:
Prochem SA
Polimex-Cekop SA
Halcrow Polska Sp z o.o.
Fluid Corporation Sp.z o.o.
Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie

 

AMZ Consulting Anna Zielińska
siedziba: Kurpińskiego 54/29
02-733 Warszawa
telefon: 0-602 366 530
e-mail: info @ amzconsulting.pl