AMZ Consulting Anna Zielinska

Referencje

2008

  • Koncepcje i Biznes Plan na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego aglomeracji Ciechanowa – I etap miasto Ciechanów”.
  • Koncepcja, Studium Wykonalności oraz pełny Wniosek o dofinansowanie z funduszy pomocowych (Fundusz Spójności) Unii Europejskiej na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Radom – II faza ”.
  • Studium Wykonalności i pełny Wniosek o dofinansowanie z funduszy pomocowych Unii Europejskiej (Fundusz Spójności) na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego aglomeracji Ciechanowa – I etap miasto Ciechanów”- w trakcie opracowania.
  • Współpraca z Prochem S.A. w zakresie nadzorowania realizacji kontraktu na usługi Inżyniera Kontraktu wg FIDIC przy budowie instalacji termicznej utylizacji osadów pościekowych w Oczyszczalni Ścieków „Czajka” w Warszawie ( przedsięwzięcie współfinansowane ze środków ISPA i Funduszu Spójności)
  • Usługi tłumaczenia specjalistycznych tekstów technicznych i handlowych z jęz. angielskiego dla: Prochem S.A
  •