AMZ Consulting Anna Zielinska

Tlumaczenia tekstów technicznych i handlowych

 • Koncepcja i analiza finansowo-ekonomiczna modernizacji systemu ciepłowniczego dla miasta Lębork (we współpracy z Polimex-Cekop Development Sp.z o.o. i Fluid Corporation Sp. z o.o.)
 • Biznesplan spółek Polimex-Eko Sp. z o.o. i EKO –Development Sp. z o.o. w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi (we współpracy z Polimex-Cekop Development Sp.z o.o)
 • Koncepcja i analiza finansowo-ekonomiczna Zakładu Odsalania Wód Kopalnianych dla Nadwiślańskiej Spółki Węglowej (we współpracy z Polimex-Cekop Development Sp.z o.o)
 • Biznesplan modernizacji systemu ciepłowniczego dla miasta Żnin (we współpracy z Polimex-Cekop Development Sp.z o.o. i Fluid Corporation Sp. z o.o.)
 • Koncepcja techniczna i analiza ekonomiczno-finansowa zagospodarowania odpadowego gazu koksowniczego z Koksowni Makoszowy w Zabrzu (we współpracy z Polimex-Cekop Development Sp.z o.o)
 • Koncepcja i analiza finansowo-ekonomiczna modernizacji systemu ciepłowniczego dla miasta Żyrardów (we współpracy z Polimex-Cekop Development Sp.z o.o. i Fluid Corporation Sp. z o.o.)
 • Koncepcja zakładu utylizacji odpadów komunalnych dla Dąbrowy Górniczej (we współpracy z Polimex-Cekop Development Sp.z o.o)
 • Koncepcja i analiza finansowo-ekonomiczna modernizacji systemu ciepłowniczego dla miasta Sędziszów (we współpracy z Polimex-Cekop Development Sp.z o.o. i Sefako S.A.)
 • Koncepcja zakładu utylizacji odpadów komunalnych dla Szczecina (we współpracy z Polimex-Cekop Development Sp.z o.o)
 • Biznesplan przedsięwzięcia developerskiego – budowa apartamentowców osiedle Włodarzewska w Warszawie (we współpracy z Polimex-Cekop Development Sp.z o.o)
 •