AMZ Consulting Anna Zielinska

Referencje

2000

  • Koncepcja i analiza finansowo-ekonomiczna modernizacji ciepłowni miejskiej dla Mińska Mazowieckiego (we współpracy z Polimex-Cekop Development Sp. z o.o. i Fluid Corporation Sp. z o.o.)
  • Koncepcja i analiza finansowo-ekonomiczna modernizacji ciepłowni zakładowej dla firmy Stolon S.A. w Słupsku (we współpracy z Polimex-Cekop Development Sp. z o.o. i Fluid Corporation Sp. z o.o.)
  • Biznesplan spółki Prochem-Indaver EIP (we współpracy z Prochem SA)
  • Biznesplan modernizacji systemu zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną Polifarb-Cieszyn O/Wrocław (we współpracy z Prochem SA i Fluid Corporation Sp. z o.o.)
  •