AMZ Consulting Anna Zielinska

Referencje

2001

 • Biznesplan spółki Prochem-Auto Recykling (we współpracy z Prochem S.A.)
 • Koncepcja i analiza finansowo-ekonomiczna modernizacji ciepłowni miejskiej dla Barlinka (we współpracy z Prochem SA i Fluid Corporation Sp. z o.o.)
 • Koncepcja i analiza finansowo-ekonomiczna modernizacji ciepłowni miejskiej dla Choszczna (we współpracy z Prochem SA i Fluid Corporation Sp. z o.o.)
 • Biznesplan spółki „Zespół Innowacyjny Promis Sp. z o.o.” (we współpracy z Prochem S.A.)
 • Biznesplan modernizacji systemu zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną dla miasta LIBIĄŻ (we współpracy z Prochem SA i Fluid Corporation Sp. z o.o.)
 • Koncepcja i analiza finansowo-ekonomiczna modernizacji systemu zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną dla miasta Jarosław
  (we współpracy z Prochem SA i Fluid Corporation Sp. z o.o.)
 • Biznesplan modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Nowym Tomyślu (we współpracy z Prochem S.A.)
 • Koncepcja i analiza finansowo-ekonomiczna modernizacji ciepłowni FD Kowary (we współpracy z Prochem SA i Fluid Corporation Sp. z o.o.)
 •