AMZ Consulting Anna Zielinska

Referencje

2003

 • Biznesplan i wniosek kredytowy dot. utworzenia sieci cukierni i kafeterii na terenie Podlasia
 • Studium wykonalności Przedsięwzięcia modernizacji i rozbudowy systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla miasta Radomia ( we współpracy z Prochem S.A.) - wersja druga rozszerzona
 • Metodologia dot. pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu wg standardów FIDIC przy modernizacji Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi
  (we współpracy z MottMacDonald GB i Prochem S.A.)
 • Współpraca z Prochem S.A. w ramach kilku międzynarodowych konsorcjów przy opracowaniu ofert na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wg FIDIC w ramach projektów współfinansowanych przez ISPA.
 • Wygrany przetarg przez konsorcjum Jacobs GIBB Ltd. England, JacobsGIBB Polska, Scott Wilson Kirkpatrick & Co.Ltd, PROCHEM S.A. pt. „ Inżynier Kontraktu i Pomoc Techniczna dla PIU i PWiK w Rybniku”
 • Usługi tłumaczenia specjalistycznych tekstów technicznych i handlowych z jęz. angielskiego dla:
  - Prochem S.A
  - Mott Mac Donald Polska
 • Publikacje:

 • Jak sporządzić dobry biznesplan? - czwarta część publikacji
  1/2003 - Eko-Problemy
 • Dyrektywa IPPC a Polska
  2/2003 - Eko-Problemy
 • Spalanie odpadów - nowa dyrektywa 2000/76/EC
  3/2003- Eko-Problemy
 • Fundusze Strukturalne w Unii Europejskiej
  4/2003 - Eko-Problemy
 •