AMZ Consulting Anna Zielinska

Referencje

2004

 • Metodologia dot. pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu wg standardów FIDIC przy modernizacji oczyszczalni ścieków Hajdów w Lublinie
  (we współpracy z Konsorcjum Dr Dahlem - Niemcy i Prochem S.A.)
  Przetarg wygrany przez Konsorcjum – kontrakt w fazie realizacji
 • Wniosek aplikacyjny do Funduszu Spójności dla Przedsięwzięcia modernizacji i rozbudowy systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla miasta Radomia (we współpracy z
  Prochem S.A. - wersja druga, rozszerzona).
  Wniosek został zatwierdzony w 2004 r. przez Komisję Europejską do realizacji w ramach Funduszu Spójności
 • Współpraca z Prochem S.A. w zakresie nadzorowania realizacji kontraktu na usługi Inżyniera Kontraktu wg FIDIC przy rozbudowie i modernizacji kanalizacji miejskiej w Rybniku (przedsięwzięcie współfinansowane ze środków ISPA)
 • Współpraca z Prochem S.A. w zakresie nadzorowania realizacji kontraktu na usługi Inżyniera Kontraktu wg FIDIC przy rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków Hajdów w Lublinie (przedsięwzięcie współfinansowane ze środków ISPA)
 • Biznesplan dot. utworzenia profesjonalnej pasieki 200 stanowiskowej, wraz z jednostką certyfikującą i sklepem branżowym na terenie województwa mazowieckiego.
 • Usługi tłumaczenia specjalistycznych tekstów technicznych i handlowych z jęz. angielskiego dla:
  Prochem S.A
  Dahlem - Niemcy
 • Publikacje:

 • Przetarg na Inżyniera Kontraktu w ramach programu ISPA
  1/2004 - Eko-Problemy
 • Fundusz Spójności dla ochrony środowiska
  4/2004, - Eko-Problemy
 • Inwestycje w ochronie środowiska – warunki FIDIC
  4/2004 - Eko-Problemy