AMZ Consulting Anna Zielinska

Referencje

2005

 • Kontynuacja współpracy z Prochem S.A. w zakresie nadzorowania realizacji kontraktu na usługi Inżyniera Kontraktu wg FIDIC przy rozbudowie i modernizacji kanalizacji miejskiej w Rybniku (przedsięwzięcie współfinansowane ze środków ISPA i Funduszu Spójności)
 • Kontynuacja współpracy z Prochem S.A. w zakresie nadzorowania realizacji kontraktu na usługi Inżyniera Kontraktu wg FIDIC przy rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków Hajdów w Lublinie (przedsięwzięcie współfinansowane ze środków ISPA i Funduszu Spójności)
 • Koncepcja kompleksowej utylizacji osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ciechanowie - aktualnie w toku opracowywania
 • Usługi tłumaczenia specjalistycznych tekstów technicznych i handlowych z jęz. angielskiego dla:
  Prochem S.A
 • Publikacje:

 • ZPORR w ochronie środowiska i nie tylko
  1/2005 - Eko-Problemy
 •