AMZ Consulting Anna Zielinska

Referencje

2006

  • Kontynuacja : Współpraca z Prochem S.A. w zakresie nadzorowania realizacji kontraktu na usługi Inżyniera Kontraktu wg FIDIC przy rozbudowie i modernizacji kanalizacji miejskiej w Rybniku ( przedsięwzięcie współfinansowane ze środków ISPA i Funduszu Spójności)
  • Kontynuacja: Współpraca z Prochem S.A. w zakresie nadzorowania realizacji kontraktu na usługi Inżyniera Kontraktu wg FIDIC przy rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków Hajdów w Lublinie ( przedsięwzięcie współfinansowane ze środków ISPA i Funduszu Spójności)
  • Usługi tłumaczenia specjalistycznych tekstów technicznych i handlowych z jęz. angielskiego dla:
    - Prochem S.A
    - Dahlem - Niemcy
  •