AMZ Consulting Anna Zielinska

Referencje

2007

 • Koncepcja budowy instalacji do termicznej utylizacji osadów na oczyszczalni ścieków w Radomiu w przedsięwzięciu „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Radom”.
 • Wniosek o pożyczkę do Narodowego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska dla Przedsięwzięcia: „Budowa kompletnej instalacji do produkcji estrów metylowych kwasów tłuszczowych „FAME w Czechowicach Dziedzicach”.
 • Kontynuacja : Współpraca z Prochem S.A. w zakresie nadzorowania realizacji kontraktu na usługi Inżyniera Kontraktu wg FIDIC przy rozbudowie i modernizacji kanalizacji miejskiej w Rybniku ( przedsięwzięcie współfinansowane ze środków ISPA i Funduszu Spójności)
 • Kontynuacja: Współpraca z Prochem S.A. w zakresie nadzorowania realizacji kontraktu na usługi Inżyniera Kontraktu wg FIDIC przy rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków Hajdów w Lublinie ( przedsięwzięcie współfinansowane ze środków ISPA i Funduszu Spójności)
 • Usługi tłumaczenia specjalistycznych tekstów technicznych i handlowych z jęz. angielskiego dla:
  - Prochem S.A
  - Dahlem - Niemcy
 • Publikacje:

 • „Bezbłędny przetarg” publikacja składająca się z trzech części – „Przegląd techniczny” nr 8/2007; 9/2007 i 10/2007
 •