Biznesplany

Biznesplany

Opracowujemy profesjonalne biznesplany, zgodne ze standardami wymaganymi przez organizacje finansujące oraz banki, zawierające m.in. następujące elementy:

  • Charakterystyka przedsięwzięcia
  • Analiza otoczenia
  • Analiza SWOT
  • Analiza zdolności konkurencyjnych
  • Plan wdrożenia inwestycji
  • Analiza ekonomiczno-finansowa
  • Analiza wskaźnikowa
  • Analiza wrażliwości
  • Analiza ryzyk

Co to jest biznesplan?

Biznesplan jest dokumentem, który w oparciu o analizę stanu istniejącego (ocena sytuacji strategicznej i dane historyczne przedsiębiorstwa) przedstawia jego cele i sposoby ich realizacji w przyszłości.
Każdej inwestycji towarzyszą różne ryzyka. Trzeba je określić, poddać analizie i zminimalizować.
Podstawowym sposobem minimalizacji ryzyka inwestycji jest sporządzenie wiarygodnego, realnego biznesplanu, uwzględniającego całe spektrum zagadnień towarzyszących planowanej inwestycji.

Co powinien zawierać profesjonalny biznesplan?

Profesjonalny biznes plan powinien być przygotowany w taki sposób, aby na jego podstawie bank lub inwestor zewnętrzny uzyskał konkretny i wyczerpujący obraz planowanego przedsięwzięcia i spodziewanych efektów jego realizacji. W ten sposób biznesplan stanie się dla inwestorów podstawą do podjęcia decyzji o przystąpieniu lub nie do przedstawionego przedsięwzięcia.