Referencje

Referencje

20 lat na rynku

2008

 • Koncepcje i Biznes Plan na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego aglomeracji Ciechanowa – I etap miasto Ciechanów”.
 • Koncepcja, Studium Wykonalności oraz pełny Wniosek o dofinansowanie z funduszy pomocowych (Fundusz Spójności) Unii Europejskiej na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Radom – II faza ”.
 • Studium Wykonalności i pełny Wniosek o dofinansowanie z funduszy pomocowych Unii Europejskiej (Fundusz Spójności) na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego aglomeracji Ciechanowa – I etap miasto Ciechanów”- w trakcie opracowania.
 • Współpraca z Prochem S.A. w zakresie nadzorowania realizacji kontraktu na usługi Inżyniera Kontraktu wg FIDIC przy budowie instalacji termicznej utylizacji osadów pościekowych w Oczyszczalni Ścieków „Czajka” w Warszawie ( przedsięwzięcie współfinansowane ze środków ISPA i Funduszu Spójności)
 • Usługi tłumaczenia specjalistycznych tekstów technicznych i handlowych z jęz. angielskiego dla: Prochem S.A

2007

 • Koncepcja budowy instalacji do termicznej utylizacji osadów na oczyszczalni ścieków w Radomiu w przedsięwzięciu „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Radom”.
 • Wniosek o pożyczkę do Narodowego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska dla Przedsięwzięcia: „Budowa kompletnej instalacji do produkcji estrów metylowych kwasów tłuszczowych „FAME w Czechowicach Dziedzicach”.
 • Kontynuacja : Współpraca z Prochem S.A. w zakresie nadzorowania realizacji kontraktu na usługi Inżyniera Kontraktu wg FIDIC przy rozbudowie i modernizacji kanalizacji miejskiej w Rybniku ( przedsięwzięcie współfinansowane ze środków ISPA i Funduszu Spójności)
 • Kontynuacja: Współpraca z Prochem S.A. w zakresie nadzorowania realizacji kontraktu na usługi Inżyniera Kontraktu wg FIDIC przy rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków Hajdów w Lublinie ( przedsięwzięcie współfinansowane ze środków ISPA i Funduszu Spójności)
 • Usługi tłumaczenia specjalistycznych tekstów technicznych i handlowych z jęz. angielskiego dla: Prochem S.A, Dahlem – Niemcy

Publikacje:

„Bezbłędny przetarg” publikacja składająca się z trzech części – „Przegląd techniczny” nr 8/2007; 9/2007 i 10/2007


2006

 • Kontynuacja : Współpraca z Prochem S.A. w zakresie nadzorowania realizacji kontraktu na usługi Inżyniera Kontraktu wg FIDIC przy rozbudowie i modernizacji kanalizacji miejskiej w Rybniku ( przedsięwzięcie współfinansowane ze środków ISPA i Funduszu Spójności)
 • Kontynuacja: Współpraca z Prochem S.A. w zakresie nadzorowania realizacji kontraktu na usługi Inżyniera Kontraktu wg FIDIC przy rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków Hajdów w Lublinie ( przedsięwzięcie współfinansowane ze środków ISPA i Funduszu Spójności)
 • Usługi tłumaczenia specjalistycznych tekstów technicznych i handlowych z jęz. angielskiego dla: Prochem S.A, Dahlem – Niemcy

2005

 • Kontynuacja współpracy z Prochem S.A. w zakresie nadzorowania realizacji kontraktu na usługi Inżyniera Kontraktu wg FIDIC przy rozbudowie i modernizacji kanalizacji miejskiej w Rybniku (przedsięwzięcie współfinansowane ze środków ISPA i Funduszu Spójności)
 • Kontynuacja współpracy z Prochem S.A. w zakresie nadzorowania realizacji kontraktu na usługi Inżyniera Kontraktu wg FIDIC przy rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków Hajdów w Lublinie (przedsięwzięcie współfinansowane ze środków ISPA i Funduszu Spójności)
 • Koncepcja kompleksowej utylizacji osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ciechanowie – aktualnie w toku opracowywania
 • Usługi tłumaczenia specjalistycznych tekstów technicznych i handlowych z jęz. angielskiego dla: Prochem S.A

Publikacje:

ZPORR w ochronie środowiska i nie tylko
1/2005 – Eko-Problemy


2004

 • Metodologia dot. pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu wg standardów FIDIC przy modernizacji oczyszczalni ścieków Hajdów w Lublinie (we współpracy z Konsorcjum Dr Dahlem – Niemcy i Prochem S.A.)
 • Przetarg wygrany przez Konsorcjum – kontrakt w fazie realizacji
 • Wniosek aplikacyjny do Funduszu Spójności dla Przedsięwzięcia modernizacji i rozbudowy systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla miasta Radomia (we współpracy z
 • Prochem S.A. – wersja druga, rozszerzona).
 • Wniosek został zatwierdzony w 2004 r. przez Komisję Europejską do realizacji w ramach Funduszu Spójności
 • Współpraca z Prochem S.A. w zakresie nadzorowania realizacji kontraktu na usługi Inżyniera Kontraktu wg FIDIC przy rozbudowie i modernizacji kanalizacji miejskiej w Rybniku (przedsięwzięcie współfinansowane ze środków ISPA)
 • Współpraca z Prochem S.A. w zakresie nadzorowania realizacji kontraktu na usługi Inżyniera Kontraktu wg FIDIC przy rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków Hajdów w Lublinie (przedsięwzięcie współfinansowane ze środków ISPA)
 • Biznesplan dot. utworzenia profesjonalnej pasieki 200 stanowiskowej, wraz z jednostką certyfikującą i sklepem branżowym na terenie województwa mazowieckiego.
 • Usługi tłumaczenia specjalistycznych tekstów technicznych i handlowych z jęz. angielskiego dla: Prochem S.A., Dahlem – Niemcy

Publikacje:

Przetarg na Inżyniera Kontraktu w ramach programu ISPA
1/2004 – Eko-Problemy
Fundusz Spójności dla ochrony środowiska
4/2004, – Eko-Problemy
Inwestycje w ochronie środowiska – warunki FIDIC
4/2004 – Eko-Problemy


2003

 • Biznesplan i wniosek kredytowy dot. utworzenia sieci cukierni i kafeterii na terenie Podlasia
 • Studium wykonalności Przedsięwzięcia modernizacji i rozbudowy systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla miasta Radomia ( we współpracy z Prochem S.A.) – wersja druga rozszerzona
 • Metodologia dot. pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu wg standardów FIDIC przy modernizacji Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi
 • (we współpracy z MottMacDonald GB i Prochem S.A.)
 • Współpraca z Prochem S.A. w ramach kilku międzynarodowych konsorcjów przy opracowaniu ofert na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wg FIDIC w ramach projektów współfinansowanych przez ISPA.
 • Wygrany przetarg przez konsorcjum Jacobs GIBB Ltd. England, JacobsGIBB Polska, Scott Wilson Kirkpatrick & Co.Ltd, PROCHEM S.A. pt. „ Inżynier Kontraktu i Pomoc Techniczna dla PIU i PWiK w Rybniku”
 • Usługi tłumaczenia specjalistycznych tekstów technicznych i handlowych z jęz. angielskiego dla: Prochem S.A., Mott Mac Donald Polska

Publikacje:

Jak sporządzić dobry biznesplan? – czwarta część publikacji
1/2003 – Eko-Problemy
Dyrektywa IPPC a Polska
2/2003 – Eko-Problemy
Spalanie odpadów – nowa dyrektywa 2000/76/EC
3/2003- Eko-Problemy
Fundusze Strukturalne w Unii Europejskiej
4/2003 – Eko-Problemy


2002

 • Koncepcja likwidacji mogilników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin (pestycydy) w woj. lubuskiem (we współpracy z Prochem S.A.)
 • Analiza techniczno-ekonomiczna wybranych wariantów zagospodarowania osadów ściekowych grupowej oczyszczalni ścieków łódzkiej aglomeracji miejskiej (we współpracy z Prochem S.A.)
 • Biznesplan systemu utylizacji odpadów komunalnych dla miasta Mszczonowa (we współpracy z Prochem S.A.)
 • Studium wykonalności Przedsięwzięcia modernizacji i rozbudowy systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla miasta Radomia (we współpracy z Prochem S.A.)
 • Wniosek aplikacyjny do funduszu ISPA dla Przedsięwzięcia modernizacji i rozbudowy systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla miasta Radomia (we współpracy z Prochem S.A.)

Publikacje:

Jak sporządzić dobry biznesplan? – pierwsze 3 części publikacji
2/2002, 3/2002, 4/2002 – Eko-Problemy


2001

 • Biznesplan spółki Prochem-Auto Recykling (we współpracy z Prochem S.A.)
 • Koncepcja i analiza finansowo-ekonomiczna modernizacji ciepłowni miejskiej dla Barlinka (we współpracy z Prochem SA i Fluid Corporation Sp. z o.o.)
 • Koncepcja i analiza finansowo-ekonomiczna modernizacji ciepłowni miejskiej dla Choszczna (we współpracy z Prochem SA i Fluid Corporation Sp. z o.o.)
 • Biznesplan spółki „Zespół Innowacyjny Promis Sp. z o.o.” (we współpracy z Prochem S.A.)
 • Biznesplan modernizacji systemu zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną dla miasta LIBIĄŻ (we współpracy z Prochem SA i Fluid Corporation Sp. z o.o.)
 • Koncepcja i analiza finansowo-ekonomiczna modernizacji systemu zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną dla miasta Jarosław
 • (we współpracy z Prochem SA i Fluid Corporation Sp. z o.o.)
 • Biznesplan modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Nowym Tomyślu (we współpracy z Prochem S.A.)
 • Koncepcja i analiza finansowo-ekonomiczna modernizacji ciepłowni FD Kowary (we współpracy z Prochem SA i Fluid Corporation Sp. z o.o.)

2000

 • Koncepcja i analiza finansowo-ekonomiczna modernizacji ciepłowni miejskiej dla Mińska Mazowieckiego (we współpracy z Polimex-Cekop Development Sp. z o.o. i Fluid Corporation Sp. z o.o.)
 • Koncepcja i analiza finansowo-ekonomiczna modernizacji ciepłowni zakładowej dla firmy Stolon S.A. w Słupsku (we współpracy z Polimex-Cekop Development Sp. z o.o. i Fluid Corporation Sp. z o.o.)
 • Biznesplan spółki Prochem-Indaver EIP (we współpracy z Prochem SA)
 • Biznesplan modernizacji systemu zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną Polifarb-Cieszyn O/Wrocław (we współpracy z Prochem SA i Fluid Corporation Sp. z o.o.)

1999

 • Koncepcja i analiza finansowo-ekonomiczna modernizacji systemu ciepłowniczego dla miasta Lębork (we współpracy z Polimex-Cekop Development Sp.z o.o. i Fluid Corporation Sp. z o.o.)
 • Biznesplan spółek Polimex-Eko Sp. z o.o. i EKO –Development Sp. z o.o. w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi (we współpracy z Polimex-Cekop Development Sp.z o.o)
 • Koncepcja i analiza finansowo-ekonomiczna Zakładu Odsalania Wód Kopalnianych dla Nadwiślańskiej Spółki Węglowej (we współpracy z Polimex-Cekop Development Sp.z o.o)
 • Biznesplan modernizacji systemu ciepłowniczego dla miasta Żnin (we współpracy z Polimex-Cekop Development Sp.z o.o. i Fluid Corporation Sp. z o.o.)
 • Koncepcja techniczna i analiza ekonomiczno-finansowa zagospodarowania odpadowego gazu koksowniczego z Koksowni Makoszowy w Zabrzu (we współpracy z Polimex-Cekop Development Sp.z o.o)
 • Koncepcja i analiza finansowo-ekonomiczna modernizacji systemu ciepłowniczego dla miasta Żyrardów (we współpracy z Polimex-Cekop Development Sp.z o.o. i Fluid Corporation Sp. z o.o.)
 • Koncepcja zakładu utylizacji odpadów komunalnych dla Dąbrowy Górniczej (we współpracy z Polimex-Cekop Development Sp.z o.o)
 • Koncepcja i analiza finansowo-ekonomiczna modernizacji systemu ciepłowniczego dla miasta Sędziszów (we współpracy z Polimex-Cekop Development Sp.z o.o. i Sefako S.A.)
 • Koncepcja zakładu utylizacji odpadów komunalnych dla Szczecina (we współpracy z Polimex-Cekop Development Sp.z o.o)
 • Biznesplan przedsięwzięcia developerskiego – budowa apartamentowców osiedle Włodarzewska w Warszawie (we współpracy z Polimex-Cekop Development Sp.z o.o)